Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      19/09
TG GT 11h10h9h8h7h6h5h4h3h2h1h0h23h
1Cống Lân 1--
Hb--
2Cống Lân 2--
Hb--
3Phúc KhánhTL--
4TB Thống nhấtBH--
5TB Bát CấpBH--
6Cống Tân đệ [TB]HTL--
HHL--

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>

TT Trạm đo Lượng mưa (mm):
20/09/2020
      19/09/2020
Tổng
cộng
Đêm
19h-7h
Ngày
7h-19h
12h11h10h9h8h7h6h5h4h3h2h1h0h23h
1VP Công Ty0

THEO DÕI HOẠT ĐỘNG TRẠM BƠM: Thống kê>>

TT Trạm bơm Máy số Công suất Hiện trạng 19/09/202018/09/2020
TG Dòng(A) Số máy
Xí nghiệp KTCTTL Vũ Thư
1TB Thanh Phú1120010:16
23/01/19
-1
2TB Tường An1180010:19
23/01/19
-1
3TB Song An I1250010:34
23/01/19
-1
4TB Chợ Quán1120010:35
23/01/19
-1
2180010:35
23/01/19
-1
5TB Hoà Bình1120010:37
23/01/19
-1
2180010:37
23/01/19
-1
6TB An Phú1120010:38
23/01/19
-1
7TB Cổ Am1120010:39
23/01/19
-1
8TB Cự Lâm1250010:41
23/01/19
-1
9TB Tân Phúc Bình1120010:43
23/01/19
-1
2250010:43
23/01/19
-1
10TB Nguyệt Lãng1250010:45
23/01/19
-1
11TB Nam Bi1250010:46
23/01/19
-1
12TB Phù Sa1250010:47
23/01/19
-1
13TB Nguyễn Tiến Đoài1400010:47
23/01/19
-1
Xí nghiệp KTCTTL Thành Phố
14TB Vĩnh Thắng110:50
23/01/19
-1
15TB Đông Tây Sơn110:52
23/01/19
-1
210:52
23/01/19
-1
16TB Bồ Xuyên110:54
23/01/19
-1
17TB Hiệp Trung110:55
23/01/19
-1
18TB Sa Lung111:03
23/01/19
-1
211:03
23/01/19
-1
Xí nghiệp KTCTTL Kiến Xương
19TB Tân Hưng Hà111:15
23/01/19
-1
20TB Văn Giang111:33
23/01/19
-1
21TB Quang Lịch 1116:50
23/01/19
-1
22TB Quang Lịch 2116:50
23/01/19
-1
23TB An Quốc116:53
23/01/19
-1
24TB Vũ An116:56
23/01/19
-1
25TB Bình Minh116:58
23/01/19
-1
26TB Trà Giang116:59
23/01/19
-1
27TB Gia Mỹ117:00
23/01/19
-1
28TB Lịch Bài117:01
23/01/19
-1
29TB Vũ Quý117:02
23/01/19
-1
Xí nghiệp KTCTTL Tiền Hải
30TB Thống Nhất117:21
23/01/19
-1
31TB Bát Cấp117:22
23/01/19
-1
32TB Nam Hà117:23
23/01/19
-1
33TB Nam Thanh117:24
23/01/19
-1
34TB Nam Cường117:25
23/01/19
-1
35TB Nam Hưng117:27
23/01/19
-1
36TB Đông Hải117:27
23/01/19
-1
37TB Hưng Thịnh117:28
23/01/19
-1
38TB Đông Xuyên117:29
23/01/19
-1
39TB Đông Cơ117:30
23/01/19
-1
40TB Nam Hải117:31
23/01/19
-1
41TB Vân Trường117:36
23/01/19
-1
42TB Tấy Phong117:36
23/01/19
-1
43TB Tây Ninh117:37
23/01/19
-1